Czym jest regranting?

Czym jest regranting?
Regranting to mechanizm finansowania, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. Granty są bezzwrotne i służą realizacji celów ważnych społecznie.
Na czym polega nasz projekt?
Projekt Fundacji Potrafisz Polsko polega na dofinansowaniu ciekawych inicjatyw społecznych, realizujących cele charytatywne. Chcemy pomóc mniejszym organizacjom w urzeczywistnieniu projektów, które mogą pomóc potrzebującym.
Dlaczego to robimy?
Głównym celem Fundacji Potrafisz Polsko jest aktywizacja środowisk lokalnych. Pragniemy wspierać organizacje społeczne, działające charytatywnie. Dążymy przede wszystkim do zbudowania kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu.