Razem Możemy Więcej

Fundacja „Potrafisz Polsko” dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Wsparcie dla uchodźców w zakresie asymilacji i znalezieniu pracy”.

Opis projektu:
Agresja Rosji na Ukrainę doprowadziła do tego, że do Polski przybyło wiele osób uciekających przed wojną. Obywatele Ukrainy bardzo często w jednej chwili stracili wszystko. Osobom tym potrzebne jest udzielenie konkretnej, nie tylko symbolicznej pomocy. Pomocy, która pozwoli im nauczyć się języka polskiego, znaleźć pracę, posłać dzieci do szkoły, skorzystać z opieki zdrowotnej, nabyć umiejętności, które pozwolą na korzystanie z e-administracji i pokierować w zakresie funkcjonowania w Polsce z życiu codziennym.

Nasza fundacja realizuje działania w różnych aspektach funkcjonowania uchodźców w Polsce. Kluczowym aspektem jest utworzenie punktu informacyjnego, do którego uchodźcy będą mogli się udać, aby uzyskać informacje o prowadzonych kursach oraz działaniach pomocowych. Uchodźcy z Ukrainy przebywający w Polsce będą mogli uzyskać szeroki wachlarz wsparcia głownie w ramach integracji i aktywności społecznej.

W Punkcie Informacyjnym planujemy zorganizować następujące formy wsparcia:
• informacja ws. legalizacji pobytu w Polsce, wsparcia doradcy zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy w procesie rekrutacji;
• porad prawnych, pomocy prawnej;
• wsparcia w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego (pomoc w znalezieniu szkoły dla dziecka, załatwienia spraw w Urzędzie itp.);
• w pomocy w opracowaniu indywidualnej ścieżki zawodowej;
• wsparcia psychologicznego;
• wsparcia procesu adaptacji poprzez uczestnictwo w regularnych spotkaniach i poprzez kontakt z Fundacją, czy innymi organizacjami pozarządowymi.

W ramach Projektu będą odbywały się cyklicznie szkolenia w formie zajęć dydaktyczno-warsztatowych z zakresu:
• kursów języka polskiego na poziomie podstawowym;
• kursów mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie załatwiania spraw urzędowych oraz innych spraw życia codziennego przez Internet.
• wykładów o wspólnej historii, czy wykładów o ustroju gospodarczo-politycznym. Aby ułatwić integrację, prowadzone będą także zajęcia wykładowe dotyczące wspólnej historii i szeroko rozumianej problematyki ukraińskiej, w tym stosunków polsko-ukraińskich; lekcje historii o Polsce i Ukrainie oraz na temat kultury i norm społecznych towarzyszących codziennemu życiu; kwestii społeczno-gospodarczych oraz metod dezinformacji w Internecie, a także, jak rozpoznawać fałszywe informacje o wojnie.

Odbiorcami realizowanego działania są uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają ma terenie Zamościa, powiatu zamojskiego oraz powiatów ościennych, którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie, w ramach przeprowadzanej rekrutacji.

Wsparciem zostanie objętych 225 osób.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH W POTRZEBIE !