Stypendia Potrafisz Polsko

  • Dla kogo?

    Program stypendialny Potrafisz Polsko przeznaczony jest dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczniowskich klubów i stowarzyszeń sportowych oraz wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków socjoterapii, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w kierunku rozwoju sportowego, edukacyjnego bądź artystycznego. Fundacja nie ocenia dotychczasowych osiągnięć – wystarczą chęci i dotychczasowe działania świadczące o podejmowaniu kroków w wybranym kierunku rozwoju.

  • Wnioski i terminy
  • Stypendium